Education nearby Ty Fry, Aberdare CF44 7PP, UKSt Margaret's R C Primary School

Approximately 0 km away
Address: Ty Fry, Aberdare CF44 7PP, UK

Saint Margaret's Roman Catholic School

Approximately 0.04 km away
Address: Aberdare CF44 7PR, UK

Caradog Primary School

Approximately 0.35 km away
Address: 30 Clifton St, Aberdare CF44 7PB, UK

Aberdare Library

Approximately 0.46 km away
Address: 18 High St, Aberdare CF44 7AW, UK

Community Library Service

Approximately 0.46 km away
Address: Central Library, High St, Aberdare CF44 7AG, UK

St John Baptist High School

Approximately 0.55 km away
Address: Glan Rd, Aberdare CF44 8BW, UK

Aberdare Park Primary School

Approximately 1.08 km away
Address: 57 Mount Pleasant St, Aberdare CF44 8NG, UK

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar

Approximately 1.22 km away
Address: Laburnum Dr, Cwmdare, Aberdare CF44 8RT, UK

Park Lane School

Approximately 1.25 km away
Address: Park Lane, Trecynon, Aberdare CF44 8HN, UK

Blaengwawr School Youth Wing

Approximately 1.29 km away
Address: Club St, Aberdare CF44 6TN, UK

Trecynon Library

Approximately 1.31 km away
Address: 66-67 Mill St, Aberdare CF44 8LY, UK

Blaengwawr County Primary School

Approximately 1.45 km away
Address: Gwawr Street, Aberdare CF44 6YP, UK

Ty Gwyn Education Centre

Approximately 1.65 km away
Address: Road, Cwmdare,, Cwmdare, Aberdare CF44 8SS, UK

Cwmdare Primary School

Approximately 1.77 km away
Address: The Square, Cwmdare, Aberdare CF44 8UA, UK

Cwmdâr County Primary School

Approximately 1.78 km away
Address: 2 Gobaith Terrace, Cwmdare, Aberdare CF44 8TY, UK